web statistics

主頁 主页 Home 

鸣谢

衷心感谢奖券基金赞助非政府机构董事会网络计划,推动社会服务界进一步建立良好管治文化。

LF logo_250_revised.jpg


计划邀请了以下团体机构成为合作伙伴,共同推动非政府机构管治平台的发展。

策略伙伴:

 

HKICPA_logo_cmyk_stacked.png

 

伙伴:

 ICAC.svg.png                         

             

HKICS-Logo-no background.png

 

HKIoD colour no background.png                 

               

 HKMA_Logo_no_background-min.png

 

the law society logo.png

 

 HKUExcel3 logo.jpg